Korzyści z dotacji z UE

Firma POLSKIE CENTRA STOMATOLOGICZNE skorzystała z pieniędzy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i zrealizowała projekt pt. „Wsparcie inwestycji POLSKICH CENTRÓW STOMATOLOGICZNYCH, polegającej na wyposażeniu i budowie nowych oddziałów, prowadzące do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ramach przyznanego dofinansowaniu firma utworzyła nowe oddziały w Bydgoszczy:

  1. ul. Kijowska 90
  2. ul. Gdańska 125

oraz nabyła nowoczesne urządzenia medyczne, dzięki którym do oferty firmy wprowadzono nowe i udoskonalone usługi stomatologiczne, w postaci:

  1. tomografii komputerowej
  2. nowych metod leczenia kanałowego
  3. komputerowego znieczulenia
  4. nowych metod leczenia implantologiczno-protetycznego

Efektem projektu jest także wprowadzenie do procesu leczenia trzech nowych technologii, tj.:

  1. badania i diagnostyki zębów cyfrowym aparatem RTG
  2. wykorzystanie oprogramowania pozwalającego za zobrazowanie zabiegu i całego procesu leczenia
  3. planowania cyfrowego i przedstawienia procesu leczenia implantologiczno-protetycznego

 

17.07.

 

unia

 

Popup Plugin