Cennik

Gabinety stomatologiczne DENS: cennik usług

Dążymy do tego, aby zapewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę. Nasi specjaliści wykonują m.in. takie zabiegi, jak leczenie kanałowe pod mikroskopem, usuwanie kamienia nazębnego oraz resekcje zęba.
Stawiamy na jakość. W naszym gabinecie pracujemy wyłącznie na nowoczesnym sprzęcie dentystycznym oraz wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku narzędzia stomatologiczne oraz materiały do wypełnień
Poniżej prezentujemy cennik usług stomatologicznych świadczonych w gabinetach DENS.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

LECZENIE ZACHOWAWCZE  
   
Konsultacja 100,00 zł
Wypełnienie materiałem kompozytowym od 250,00-340,00 zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym od 350,00 zł
Odbudowa zęba materiałem chemotwardzalnym od 280,00 zł
Licówka kompozytowa 500,00 zł
Skaling (usuwanie kamienia) 210,00 zł
Piaskowanie zębów 210,00 zł
Fluoryzacja 130,00 zł
Skaling+piaskowanie + fluoryzacja 350,00 zł
Znieczulenie do leczenia 40,00 zł
LECZENIE CHIRURGICZNE
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu 270,00 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu 320,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 130,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu od 150,00 zł
ENDODONCJA
Leczenie zęba jednokanałowego w znieczuleniu 600,00 zł
Leczenie zęba dwukanałowego w znieczuleniu 700,00 zł
Leczenie zęba trzykanałowego w znieczuleniu 800,00 zł
Leczenie zęba czterokanałowgo w znieczuleniu 1000,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe w znieczuleniu ząb jednokanałowy 850,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe w znieczuleniu ząb dwukanałowy 950,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe w znieczuleniu ząb trzykanałowy 1150,00 zł
Leczenie pod mikroskopem ząb jednokanałowy w znieczuleniu 900,00 zł
Leczenie pod mikroskopem ząb dwukanałowy w znieczuleniu
                  1150,00 zł
Leczenie pod mikroskopem ząb trzonowy w znieczuleniu – cena za każdy kanał 520,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem
od 1250,00 zł
Zamknięcie perforacji 280,00 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW
Wybielanie laserowe jeden łuk 850 ,00 zł
Wybielanie laserowe całość 1500,00 zł
Opalescence -żel wybielający- jeden łuk 500,00 zł
Wybielanie zęba martwego 200,00 zł
LECZENIE PROTETYCZNE  
   
Nakłady i wkłady ( onlay i inlay ) kompozytowe 800,00 zł
Nakłady i wkłady porcelanowe 1600,00 zł
Korona porcelanowa na stopie dentystycznym 1150,00 zł
Korona porcelanowa CERCON lub PROCERA 1900,00 zł
Licówki porcelanowe 2000,00 zł
Proteza szkieletowa [ szynoproteza ] od 2100,00 zł
Proteza częściowa od 1750,00 zł
Proteza całkowita od 1850,00 zł
Proteza acetalowa 2800,00 zł
Most porcelanowy na stopie dentystycznym – każdy element 1150,00 zł
Most porcelanowy CERCON – każdy element 1 900,00 zł
   
CHIRURGIA SPECJALISTYCZNA  
   
Konsultacja z zakresu chirurgii stomatologicznej 150,00 zł
Ekstrakcja zęba stałego w znieczuleniu od 270,00 zł
Podcięcie wędzidełka w znieczuleniu z założeniem i usunięciem szwów 400,00 zł (za  2 wizyty )
Operacja torbieli
od 400,00- 650,00 zł zł
Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie 1-2 zębów bez ekstrakcji 250,00 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie 3 lub więcej zębów( bez ekstrakcji ) 450,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia z usunięciem zmian 700,00 zł
Chirurgiczne szycie rany 100,00 zł
Nacięcie ropnia wewnątrzustne ze znieczuleniem 250,00 zł
Nacięcie ropnia zewnątrzustne kwalifikującego się do zabiegu w warunkach labolatoryjnych 400,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zębów 8 lub 9 – 1 stopień trudności 700,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zębów 8 lub 9 – 2 stopień trudności 800,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zębów 8 lub 9 – 3 stopień trudności 900,00 zł
Opatrunek chirurgiczny 120,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej – 1 stopień 300,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej – 2 stopień 400,00 zł
   
PEDODONCJA
 
   
Wizyta adaptacyjna
              150,00 zł
Wizyta po urazie
              150,00 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym
        od 190,00 zł
Oczyszczanie zębów z osadu
          od 50,00 zł
Lakowanie         od 130,00 zł
Fluoryzacja         od 120,00 zł
Korona pedodontyczna              350,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego              200,00 zł
Szlifowanie korekcyjne za ząb              100,00 zł
 
IMPLANTOLOGIA  
   
Regeneracja zębodołu od 1000,00 zł 
Regeneracja kości od 3500,00 zł 
Regeneracja tkanek miękkich 2500,00 zł 
Podniesienie zatoki metodą zamkniętą 3000,00 zł  
Podniesienie zatoki metodą otwartą 5500,00 zł 
Wszczepienie implantu  od 3750,00 zł 
Korona porcelanowa na implancie pełnoceramiczna (cercon) od 3750,00 zł 
Most na implantach – przęsło 2500,00 zł 
Proteza całkowita górna  na lokatorach/ belce Doldera 30000,00 zł 
Proteza całkowita dolna  na belce 20000,00 zł 
Most w technice WeldOne (zgrzewanie w ustach) na 6 implantach 45000,00 zł
RENTGENODIAGNOSTYKA
Zdjęcie rtg zębowe 35,00 zł 
Zdjęcie pantomograficzne – konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 100,00 zł 
Zdjęcie cefalometryczne-  konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 100,00 zł 
Zdjęcie pantomograficzne + cefalometryczne –  konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 160,00 zł 
Tomografia komputerowa 3D (CBCT)-  konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 300,00 zł 
Tomografia komputerowa 3 D CBCT – konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 1 łuk 220,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez nas usług ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy naszym Pacjentom zarówno rękojmi jak i gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy, lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu.

GWARANCJA OBEJMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata (wypełnienia przyszyjkowe 1 rok),
 • Wypełnienie zębów mlecznych – 6 miesięcy,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 2 lat,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 2 lata,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

REKLAMACJI NIE UWZGLĘDNIA SIĘ JEŚLI PACJENT :

 • przerwał zaplanowane leczenie i nie doprowadził do pełnej sanacji (pełne wyleczenie jamy ustnej)
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej ( zębów i uzupełnień protetycznych),
 • nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
 • nie uzupełnił brakujących zębów ( na skutek czego dochodzi do przeciążeń pozostałych zębów) i zaburzeń w zgryzie,
 • użytkuje lub przechowuje uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • nie zgłosił wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypełnień lub uzupełnień protetycznych,
 • Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • naturalne zaniki kości i zmian w przyzębiu, powodujące osiadanie protez,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które  zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Leczenia kanałowego w sytuacji, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne jego przeprowadzenie. W takiej sytuacji wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.
 7. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.
Popup Plugin