zamów wizytę

Cennik

Gabinety stomatologiczne DENS: cennik usług

Dążymy do tego, aby zapewnić naszym pacjentom kompleksową obsługę. Nasi specjaliści wykonują m.in. takie zabiegi, jak leczenie kanałowe pod mikroskopem, usuwanie kamienia nazębnego oraz resekcje zęba.
Stawiamy na jakość. W naszym gabinecie pracujemy wyłącznie na nowoczesnym sprzęcie dentystycznym oraz wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku narzędzia stomatologiczne oraz materiały do wypełnień
Poniżej prezentujemy cennik usług stomatologicznych świadczonych w gabinetach DENS.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

LECZENIE ZACHOWAWCZE  
   
Porada lekarska 50,00 zł
Konsultacja 100,00 zł
Wypełnienie materiałem glasjonomerowym od 180,00 -220,00 zł
Wypełnienie materiałem kompozytowym od 230,00-300,00 zł
Odbudowa zęba materiałem kompozytowym od 310,00 zł
Odbudowa zęba materiałem chemotwardzalnym od 230,00 zł
Licówka kompozytowa 450,00 zł
Skaling (usuwanie kamienia) 210,00 zł
Piaskowanie zębów 210,00 zł
Fluoryzacja 120,00 zł
Skaling+piaskowanie + fluoryzacja 350,00 zł
Lakowanie zębów ( każdy ząb) 65,00 zł
Znieczulenie do leczenia 40,00 zł
LECZENIE CHIRURGICZNE
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego w znieczuleniu 250,00 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego w znieczuleniu 290,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 130,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu 150,00 zł
ENDODONCJA
Leczenie zęba jednokanałowego w znieczuleniu 550,00 zł
Leczenie zęba dwukanałowego w znieczuleniu 650,00 zł
Leczenie zęba trzykanałowego w znieczuleniu 750,00 zł
Leczenie zęba czterokanałowgo w znieczuleniu 900,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe w znieczuleniu ząb jednokanałowy 800,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe w znieczuleniu ząb dwukanałowy 900,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe w znieczuleniu ząb trzykanałowy 1050,00 zł
Leczenie pod mikroskopem ząb jednokanałowy w znieczuleniu 700,00 zł
Leczenie pod mikroskopem ząb trzonowy w znieczuleniu – cena za każdy kanał 400,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem w znieczuleniu ząb jednokanałowy
950,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe pod mikroskopem ząb wielokanałowy w znieczuleniu od 1350,00 zł
Zamknięcie perforacji 250,00 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW
Wybielanie laserowe jeden łuk 700 ,00 zł
Wybielanie laserowe całość 1200,00 zł
Wybielanie lampą ZOOM 1500,00 zł
Opalescence -żel wybielający- jeden łuk 500,00 zł
Wybielanie zęba martwego 200,00 zł
Wybielanie metodą bezlampowa w gabinecie 1 łuk 600,00 zł
LECZENIE PROTETYCZNE  
   
Nakłady i wkłady ( onlay i inlay ) kompozytowe 800,00 zł
Nakłady i wkłady porcelanowe 1100,00 zł
Korona porcelanowa na stopie dentystycznym 1050,00 zł
Korona porcelanowa CERCON lub PROCERA 1800,00 zł
Licówki porcelanowe 1 900,00 zł
Proteza szkieletowa [ szynoproteza ] 2000,00 zł
Proteza częściowa 1100,00 zł
Proteza całkowita 1200,00 zł
Proteza acetalowa 1 750,00 zł
Most porcelanowy na stopie dentystycznym – każdy element 1000,00 zł
Most porcelanowy CERCON – każdy element 1 800,00 zł
   
CHIRURGIA SPECJALISTYCZNA  
   
Konsultacja z zakresu chirurgii stomatologicznej 150,00 zł
Ekstrakcja zęba stałego w znieczuleniu od 200,00 zł
Podcięcie wędzidełka w znieczuleniu z założeniem i usunięciem szwów 400,00 zł (za  2 wizyty )
Operacja torbieli
od 400,00- 650,00 zł zł
Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie 1-2 zębów bez ekstrakcji 250,00 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie 3 lub więcej zębów( bez ekstrakcji ) 450,00 zł
Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej( naddziąślaki ,przerosty śluzówki,torbiele )
300,00 do 500,00 zł zł
Resekcja wierzchołka korzenia z usunięciem zmian 700,00 zł
Chirurgiczne szycie rany 100,00 zł
Nacięcie ropnia wewnątrzustne ze znieczuleniem 250,00 zł
Nacięcie ropnia zewnątrzustne kwalifikującego się do zabiegu w warunkach labolatoryjnych 400,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zębów 8 lub 9 – 1 stopień trudności 700,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zębów 8 lub 9 – 2 stopień trudności 800,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zębów 8 lub 9 – 3 stopień trudności 900,00 zł
Opatrunek chirurgiczny 120,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej – 1 stopień 300,00 zł
Wydłużenie korony klinicznej – 2 stopień 400,00 zł
   
ORTODONCJA – APARATY STAŁE  
   
Konsultacja ortodontyczna bez pobrania wycisków
120,00 zł
Konsultacja z analizą rtg i wyciskiem diagnostycznym 170,00 zł
Aparat stały zwykły – 1 łuk 1700,00 zł
Aparat stały zwykły estetyczny – 1 łuk 2 500,00 zł
Aparat stały szybki (samoligaturujący) – 1 łuk 2 500,00 zł
Aparat stały szybki estetyczny – 1 łuk 3 100,00 zł
Aparat podniebienny (Quad-helix,Bi-helix,Justus) 500,00 zł
Okresowa kontrola z aparatem stałym 100,00 zł
Okresowa kontrola + wymiana 1 łuku ( aparat metalowy)/2 łuki
130,00/170,00 zł
Okresowa kontrola + wymiana zamka 200,00 zł
   
IMPLANTOLOGIA  
Regeneracja zębodołu 500,00 zł 
Regeneracja kości 3000,00 zł 
Regeneracja tkanek miękkich 2500,00 zł 
podniesienie zatoki metodą zamkniętą 2500,00 zł  
Podniesienie zatoki metodą otwartą 5000,00 zł 
Wszczepienie implantu  4000,00 zł 
Korona porcelanowa na implancie pełnoceramiczna (cercon) 3000,00 zł 
Łącznik indywidualny 1500,00 zł 
Korona porcelanowa na cerconie przykręcana do implantu 4500,00 zł 
Most tymczasowy Maryland 800,00 zł 
Most na implantach – przęsło 2500,00 zł 
Proteza całkowita górna  na 4 implantach 28000,00 zł 
Proteza całkowita dolna  na 2 implantach 17000,00 zł 
Proteza całkowita dolna  na 3 implantach 22000,00 zł
Most w technice WeldOne (zgrzewanie w ustach) na 4 implantach 38000,00 zł
Most w technice WeldOne (zgrzewanie w ustach) na 6 implantach 45000,00 zł
RENTGENODIAGNOSTYKA
zdjęcie rtg zębowe 35,00 zł 
zdjęcie pantomograficzne – konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 80,00 zł 
zdjęcie cefalometryczne-  konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 80,00 zł 
zdjęcie pantomograficzne + cefalometryczne –  konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 140,00 zł 
Tomografia komputerowa 3D (CBCT)-  konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 270,00 zł 
Tomografia komputerowa 3 D CBCT – konieczne skierowanie dla pacjentów z innych gabinetów 1 łuk 220,00 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Dbając o wysoką jakość świadczonych przez nas usług ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z czym udzielamy naszym Pacjentom zarówno rękojmi jak i gwarancji na wykonywane przez nas usługi.

Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy, lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu.

GWARANCJA OBEJMUJE:

 • Wypełnienia zębów – 2 lata (wypełnienia przyszyjkowe 1 rok),
 • Wypełnienie zębów mlecznych – 6 miesięcy,
 • Pierwotne leczenie kanałowe – 2 lata,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 2 lat,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 2 lata,
 • W przypadku bruksizmu okres trwania gwarancji jest indywidualnie ustalany przez lekarza.

REKLAMACJI NIE UWZGLĘDNIA SIĘ JEŚLI PACJENT :

 • przerwał zaplanowane leczenie i nie doprowadził do pełnej sanacji (pełne wyleczenie jamy ustnej)
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej ( zębów i uzupełnień protetycznych),
 • nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
 • nie uzupełnił brakujących zębów ( na skutek czego dochodzi do przeciążeń pozostałych zębów) i zaburzeń w zgryzie,
 • użytkuje lub przechowuje uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • nie zgłosił wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypełnień lub uzupełnień protetycznych,
 • Istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii. W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • naturalne zaniki kości i zmian w przyzębiu, powodujące osiadanie protez,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Prac protetycznych nieodebranych przez pacjenta w terminie wyznaczonym przez lekarza stomatologa,
 2. Prac tymczasowych – protezy natychmiastowe, korony i mosty tymczasowe,
 3. Prac, które  zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece pacjenta.
 4. Pierwotnego leczenia endodontycznego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie (np. zmiany okołowierzchołkowe),
 5. Ponownego leczenia endodontycznego (rewizja, reendo),
 6. Leczenia kanałowego w sytuacji, gdy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne jego przeprowadzenie. W takiej sytuacji wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.
 7. Prac protetycznych oddanych Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, które nie zostały uzupełnione w przeciągu 3 miesiecy.